פעילות חס חשמל


פעילות חס חשמל
כיתות ד-ט

פעילות במימון חברת חשמל לטובת יעילות אנרגטית

מצגת מלווה לפעילות בית חכם - בית חכם - חסחשמל