קורס פישרטקניק


קורס פישרטקניק
כיתה ד-ז

משימה ראשונה

משימה שניה 


משימה שלישית 


משימה רביעית 

משימה חמישית 

קודם נחבר את החיישן אולטראסוניק

ואז לתכנת לפי התיאור הבא :