Android קורס כתיבת אפלקציות למכשרי אנדרואיד


Android קורס כתיבת אפלקציות למכשרי אנדרואיד
כיתות ז-יא

קורס עכשווי מדליק ונכון, קורס בו התלמידים לוקחים את המכשיר שנמצא להם ביד, ויוצרים תוכן אמיתי שהם הכותבים שלו.

בקורס נשתמש בתוכנת AI2 של חברת גוגל, נכתוב אפלקציות שונות, בעלי שימושים שהתלמידים יבחרו, כמוכן תלמידים שיבחרו לבנות אפלקציות לטובת אוכלסיות בעלי צריכים מיוחדים, נפגישם אותם עם עמותות ומנטורים מהתחום.

הקורס מועבר כולו בחדר מחשבים, ודורש WIFI וסיסמא פתוחה מבית הספר.