Makey Makey קורס/פעילות עיצוב ויצירה בשילוב עם מוזיקה ואלקטרוניקה


Makey Makey קורס/פעילות עיצוב ויצירה בשילוב עם מוזיקה ואלקטרוניקה
כיתות א-ה מתחילים (אפלקציות מוכנות) ו-ט מתקדמים (שילוב של תכנות)

בקורס העיצוב התלמידים יוצרים כלי נגינה ואמצעי שליטה במחשב מכל חפץ שאם רוצים, המשתתפים לומדים על נושא המוליכות, קלט מעבד ופלט, וכיצד הם יכולים לחבר אמצעי קלט מיוחד.

זהו הקורס שמתאים לכולם! אוהבים עיצוב, אוהבים בעיקר לבנות ? ואולי אתם בכלל חובבי תכנות ואתם רוצים לראות את התוכנה שלכם מתעוררת לחיים?

כל תלמיד יכול למצוא את החיבור הנכון ביותר עבורו ובפרויקט הסיום להשים את הדגש שלו את החלק שאותו הוא הכי אהב.

שימו לב שקורס זה יכול גם להתבצע כפעילות של שעה וחצי עד שלוש שעות, שבפעילות למעשה ניתן טעימה מהקורס ומכל מה שאנו יכולים לעשות בו, במפגש ניקח את אחת הפעילויות מהסילבוס המלא של הקורס (לפי רמת, גיל המשתתפים בפעילות) ונבצע רק את הפעילות הזו.

קורס זה משלב מספר עולמות: 

עיצוב - הכנה של המשחק, כלי הנגינה, אמצעי הקלט

אלקטרוניקה - חיבורים בין האביזרים, למידה על נושא המוליכות ומהו קצר ונתק


קובץ שלבים בקורס makey makey.pdf

סרטונים חשובים לצפייה:

1. סרטון הצגת הערכה 

2. דוגמא לכלי נגינה מיוחדים

3. שימוש בסקראצ עם ערכת המייקי מייקי שלנו

4. מספר כלי נגינה, ראו את הציורים בסרטון