Thymio טימיו - הרובוט שמלמד ילדים בגן לתכנת


Thymio טימיו - הרובוט שמלמד ילדים בגן לתכנת
גלאי גנים - כיתה ב'

בעזרת צבעים וצלילים מלמד הרובוט הקטן את הילדים את יסודות התכנות. רמת מתקדמת יותר מכילה גם שפה גרפית על המחשב אותה יכולים הילדים להרכיב בעצמם

העבודה עם הרובוטים המהווים עבור הילדים משחק, תפתח מגוון יכולות בשילוב פרמטרים אורייניים ומתמטיים בסיסיים במהות הפרוייקטים (שימוש ברובוט ככלי טכנולוגי להשגת היעדים).

  • פיתוח חשיבה מחשובית, לוגיקה
  • מושגי התניה (אם-אז)
  • פיתוח יכולת לפתרון בעיות
  • חשיבות התכנון ובניית תוכניות
  • פיתוח יכולת לעבודת צוות
  • התמודדות עם כשלונות
  • לימוד והבנת מושגים מהעולם הטכנולוגי (STEM)
  • רכישת הצלחות והעצמת תחושת המסוגלות האישית

להורדת התיכנות המוקדם של הרובוט בעברית: thymio preOrders.pdf

מערכי שיעור:

מערך שיעור לדוגמא לחץ כאן להורדה 


מקטע ראשון1b_Stopwatch_Cards.pptx
מקטע שני2b_Dance_Cards.pptx
מקטע שלישי 3b_Drawing_Cards.pptx
מקטע רביעי4b_Display_Cards.pptx
מקטע חמישי
5b_Music_Cards.pptx


מערך שיעור לפעילות חד פעמית - ללא תכנותטימיו.docx       טימיו.pdf
מערך שעור לפעילות חד פעמית - עם תכנות טימיו2.docx       טימיו2.pdf