Thymio טימיו - הרובוט שמלמד ילדים בגן לתכנת


Thymio טימיו - הרובוט שמלמד ילדים בגן לתכנת
גלאי גנים - כיתה ב'

בעזרת צבעים וצלילים מלמד הרובוט הקטן את הילדים את יסודות התכנות. רמת מתקדמת יותר מכילה גם שפה גרפית על המחשב אותה יכולים הילדים להרכיב בעצמם

העבודה עם הרובוטים המהווים עבור הילדים משחק, תפתח מגוון יכולות בשילוב פרמטרים אורייניים ומתמטיים בסיסיים במהות הפרוייקטים (שימוש ברובוט ככלי טכנולוגי להשגת היעדים)

  • מושגי התניה (אם-אז)
  • פיתוח יכולת לפתרון בעיות
  • חשיבות התכנון ובניית תוכניות
  • פיתוח יכולת לעבודת צוות
  • התמודדות עם כשלונות
  • לימוד והבנת מושגים מהעולם הטכנולוגי (STEM)
  • רכישת הצלחות והעצמת תחושת המסוגלות האישית

להורדת התיכנות המוקדם של הרובוט בעברית: thymio preOrders.pdf