אנרגיה ירוקה וLEGO


אנרגיה ירוקה וLEGO
כיתות ג - ו

קורס אנרגיה ירוקה מתמקד בנושא הקיימות ובפן הירוק של תחום הרובוטיקה. בפעילות יתמקדו המשתתפים בבניה והפעלה של רובוטים אשר אינם מונעים ע"י סוללות או מקור חשמל כזה או אחר, אלא באמצעות אנרגיה ירוקה. אנו משתמשים בערכות אשר יובאו מגרמניה אשר מסייעות לנו להבין איך מייצרים אנרגיה מפירוקים כימיים כמו של מים ועוד.