השתלמות מורים – מייקרים ומיקרוביט


השתלמות מורים – מייקרים ומיקרוביט


גנרי - טופס בקשה - אישור השתלמות תשפא.docxשם הכלי תיאור קישור
סרטונים אינטרקטיביםהוספת שאלות על גבי סרטונים, הסרטון לא ימשיך אם לא עניתם על השאלה
קישור לאתר
rami1410
14101982
קישור לאתר SVGמשמש אותנו לעיצוב בחריטה וחיתוך בלייזרקישור לאתר 
מחתימה לחותמתהאתר של יובל, שמציג את התהליך ליצירת חותמת אישיתקישור לאתר
אומנות וטכנולוגיההאומנית ליאת סגל יוצרת כבר עשור עם המון טכנולוגיה קישור לאתר
לוח להכניס בו הכל1 גיגה של ענן לשירותכם קישור לאתר
יצירת קופסאות כמה פאות בא לכם, אל תדאגו הכל (כמעט) אפשריקישור לאתר