השתלמות צוותי הוראה - VR/AR


השתלמות צוותי הוראה - VR/AR

רשימת אמצעים בשימוש 
משקפי VR


חליפת טסלה

סרטון הצגת החליפה