מבוא לאלקטרוניקה


מבוא לאלקטרוניקה

בקצרה על הקורס:

קורס האלקטרוניקה לכיתות הגבוהות שלנו מלמד את העקרונות החשובים, את חוקי האלקטרוניקה בדרך חווייתית.

המטרה היא לימוד והכנה לקראת בחינות הבגרות, יישום ופתרון תרגילים, ולהוסיף היבט נוסף בלמידה, להעצים זאת בחוויה והמחשה פיזית של כל עיקרון.

הלימוד מתבצע בערכות 750 עם המדריכים הכתובים, המצולמים והמבחנים שלנו.קבצים וקישורים חשובים

סילבוס קורס: יסודות האלקטרוניקה לבגרות

מספר מפגש
תוכן קישורים
1הכירות עם הערכה - וסקירת חלקים
בניית מעגל 1-4

2

3

4

5

6

7

8

9

10הכירות
11

12

13

14שימוש במעגלי סימולציה TINA TINA
15

16

17

18הכירות עם ניסויים 306-500קישור לקובץ הדרכה
19

20

21

22הכירות עם כלי מדידה - משקף תנודות אלקטרוני - חיבור דרך אוזניות 3.5 מ"מקישור לקובץ הדרכה