מבוא לעולם התלת מימד


מבוא לעולם התלת מימד

סילבוס הקורס מבוא לעולם התלת מימד
מפגשיםתוכן קישורים
1-2מבוא לעולם התלת מימד.
חוזה בטיחות - כללי זהירות
קישור לסרטון על שימוש בעט תלת מימד
דברים מדהימים שניתן לעשות בעט תלת מימד
3-5ניפוח דו מימד
טעויות שכולם עושים - ראו את הסרטון 
סרטון טעויות נפוצות של מתחילים
6-8 חלוקת מודל בתלת מימד למספר מודלים