"מידע עלי שאני לא יודע" אינטלגנציה מלאכותית בשימוש חברות מסחריות


"מידע עלי שאני לא יודע" אינטלגנציה מלאכותית בשימוש חברות מסחריות

כיצד אינטלגנציה זו מתחרה ומנצחת את החשיבה האנושית, מה ההשלכות שלך כך על חיינו כיום, ועל העתיד שלנו, מהי פרסמות כשרה ומהי פרסומת שאינה הוגנת כי אנו יודעים של צרכן אין אפשרות להתגונן מולה, וכמה מידע זה שווה לחברות המסחריות. 

מדוע הפכנו בשנים האחרונות להיות המוצר? ומדוע אנחנו ממשיכים להרשות זאת?

היכן אנו פוגשים את הנקודות הללו שלא גורמות לנו להרגיש בנוח?

בהרצאה נקיים דיון בעקבות מקרים שקרו בעבר, נפגוש מקרים חלקם מפורסמים יותר וחלקם פחות של שימוש בטכנולוגיה להניע צרכים בצורה מסויימת, ולסיכום נקבל טיפים כיצד להגן על עצמנו מפני התופעה הזאת ולצמצם את השפעתה עלינו.