עיצוב ומידול בתלת מימד - onshape


עיצוב ומידול בתלת מימד - onshape

סילבוס
מספר מפגשנושאים נלמדים
אנימציות - בורג ואוםכיצד ליצור אנימציה של אום שמוברג על בורג