פעילות חס חשמל


פעילות חס חשמל
כיתות ד-ט

פעילות במימון חברת חשמל לטובת יעילות אנרגטית. במהלך הפרוייקט והמפגשים השונים הילדים מתנסים,לומדים וחווים בנושא שימוש מושכל בחשמל, אנרגיות חלופיות ועוד

מצגת מלווה לפעילות בית חכם - בית חכם - חסחשמל