רובוטיקה עם לגו EV3 NXT


רובוטיקה עם לגו EV3 NXT

סילבוס
מפגשתוכן נלמדציוד נדרש
1-2מבוא לעולם הרובוטיקה
התקנת התוכנות
הכירות עם התנועה במרחב של הרובוט
כיצד נראה מרחב ללימוד רובוטיקה
3-4

5-7פרויקטים אוטונומי - מה אתם רוצים להמציא ?
רואו לדוגמא את מקפל הבגדים
קישור לסרטון מקבל הבגדים

8-9מעקב אחרי קו שחור
אתר השראה באנגלית - ראו קישור

10-13

14-16האם ייתכן שבני אדם יפתחו רגשות כלפי רובוטים? כמה אנשים חגרו את הרובוט הטרמפיסט הרובוטי שלהם?

קישור לסרטון של רובוט תופס טרמפים