LEGO מהנדסים צעירים


LEGO מהנדסים צעירים
גילאי 4-7

קיט פשוט של לגו, איתו אפשר לבנות מודלים רבים ושונים, שבאמצעותם נוכל לראות את כל העקרונות הפיזיקליים. ומלמדים אותנו גם כיצד בעתיד ניקח את המכונות הללו ונחבר אותם לבקר חכם על מנת שיעבדו ללא מגע אדם.