כבל כוח קומקום עם שגם 1.8 מטר (3.100)


DAG-CABLE-703C15 מתאים לכל חיבור כוח עם /בלי שגם מתאים למעבר של עד 16 A עם אישור מכון התקנים בטיחותי ומותאם ללחות בישראל