קרא עוד


בקר בר-תכנות בעל מבואות אנלוגיים עם אפשרות לחיבור רכיבים חיצוניים

בקר מתוכנת PLC מתוצרת אומרון עם זיווד מלא בטיחותי

בקר מתוכנת מזווד ומוגן על גבי פנל כולל 20 שקעי I/O מוגנים, מפסקים ונוריות.

שקעי 4 מ"מ עם מנגנון בטיחות כפול , עמידים בעומס של עד 30 אמפר

כולל יחידה אנלוגית בעלת כניסה ויציאה אנלוגית , בעלת פוטנציומטר לוויסות מתח

וכל תוכנה מלאה בחינם וספרות בעברית לכל המחשבים בכיתה.

להורדת התוכנה לחץ כאן

מדריך התקנה לבקר אומרון 

מדריך להתקנת בקר unitronix.