9000.00 
  • מותג: Vernier
  • מק"ט / ברקוד:: ORDER CODE: GDX-SPEC-VIS

קרא עוד


תיאור

הגבר את מעורבות התלמידים במעבדה ובכיתה שלך עם הספקטרופוטומטר Go Direct Visible. הספסל האופטי האיכותי שלו מאפשר דיוק ושחזור גבוהים, מה שהופך את הספקטרומטר הזה לאופציה אידיאלית עבור מסלולים ברמה גבוהה. בנוסף, בית הספקטרומטר הוא אלומיניום, המסייע בהקלת תנודות הטמפרטורה במהלך ניסוי קינטיקה ארוך.


הספקטרופוטומטר Go Direct Visible כולל מנורה עם מחזיק קובטות וגלאי. שני החלקים הללו מוחזקים יחד בצורה מגנטית, מה שמאפשר להפריד אותם בקלות לניסויי פליטות ברמת דיוק גבוהה עם סיבי הפליטה של Vernier שלנו.


כדי לאסוף נתונים ספקטרליים, קינטיים או חוקי Beer, פשוט חבר את הספקטרופוטומטר Go Direct Visible ישירות לטאבלט, מחשב נייד או Chromebook™, באמצעות טכנולוגיית USB או Bluetooth® אלחוטית. ניתן לאסוף ולנתח נתונים באמצעות תוכנת LabQuest® 2, LabQuest 3 או התוכנה החינמית Vernier Spectral Analysis®, המאפשרת למשתמשים להשקיע פחות זמן בלימוד ממשקים שונים ויותר זמן במעבדה.


ניתן להשתמש בספקטרופוטומטר Go Direct Visible במגוון ניסויי ספקטרוסקופיה:


קבע אורך גל שיא כדי לאסוף נתונים על ריכוז התמיסה עבור מחקרים של חוק באר או כדי לנטר את קצבי התגובה.

ערוך ניסויים בקינטיקה של אנזים.

עסוק במחקרי שיווי משקל של ספיגה מול זמן או ספיגה מול ריכוז.

השתמש ב-Vernier Emissions Fibre כדי למדוד פליטות מבדיקות להבה או מקורות אור אחרים.

Description

Increase student engagement in your laboratory and classroom with the Go Direct Visible Spectrophotometer. Its quality optical bench allows for high accuracy and reproducibility, making this spectrometer an ideal option for upper-level courses. In addition, the spectrometer housing is aluminum, which helps alleviate temperature fluctuations during a long kinetics experiment. 


The Go Direct Visible Spectrophotometer comprises a lamp with cuvette holder and a detector. These two pieces are held together magnetically, allowing them to be easily separated for high-accuracy emissions experiments with our Vernier Emissions Fiber. 


To collect spectral, kinetic, or Beer’s law data, simply connect the Go Direct Visible Spectrophotometer directly to a tablet, laptop, or Chromebook™, via USB or Bluetooth® wireless technology. Data can be collected and analyzed using our LabQuest® 2, LabQuest 3, or free Vernier Spectral Analysis® software, which allows users to spend less time learning different interfaces and more time in the laboratory.


The Go Direct Visible Spectrophotometer can be used in a variety spectroscopy experiments:


Determine peak wavelength to collect data on solution concentration for studies of Beer’s law or to monitor rates of reaction. 

Conduct enzyme kinetics experiments.

Engage in equilibrium studies of absorbance vs. time or absorbance vs. concentration.

Use the Vernier Emissions Fiber to measure emissions from flame tests or other light sources.

Specifications

Wavelength range: 380 nm–950 nm

Reported wavelength interval: ~1 nm between reported values 

Optical resolution (FWHM): 3.0 nm

Wavelength accuracy: ± 2.0 nm

Absorbance photometric accuracy: ± 0.05 A.U.

Typical scan time: ~2 s

Experiments

Middle School


High School

Experiment

Lab Book

Investigating the Kinetics of a Crystal Violet Reaction

Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

Investigating LeChatelier’s Principle

Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

Investigating Food Dyes in Sports Beverages

Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

Determining the Copper Content in Brass

Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

Separating Molecules

Vernier Chemistry Investigations for Use with AP* Chemistry

The Visible Spectra of Plant Pigments

Advanced Biology with Vernier

Determination of Chlorophyll in Olive Oil

Advanced Biology with Vernier

Enzyme Analysis using Tyrosinase

Advanced Biology with Vernier

Introduction to Neurotransmitters using AChE

Advanced Biology with Vernier

Macromolecules: Experiments with Protein

Advanced Biology with Vernier

Photosynthesis

Advanced Biology with Vernier

Photosynthesis by Chloroplasts

Investigating Biology through Inquiry

Plant Pigments

Investigating Biology through Inquiry

Evolution of Cellobiase in Fungi

Investigating Biology through Inquiry

Chemistry of Membranes

Investigating Biology through Inquiry

Investigating Protein

Investigating Biology through Inquiry

Testing Enzyme Activity (Spectrometer)

Investigating Biology through Inquiry

Introduction to Biofuels: Enzyme Action

Investigating Biology through Inquiry

Analysis of Enzymes using Tyrosinase

Investigating Biology through Inquiry

Population Dynamics

Biology with Vernier

Photosynthesis

Biology with Vernier

The Effect of Alcohol on Biological Membranes

Biology with Vernier

Biological Membranes

Biology with Vernier

The Determination of an Equilibrium Constant

Advanced Chemistry with Vernier

Determining the Concentration of a Solution: Beer's Law

Advanced Chemistry with Vernier

The Synthesis and Analysis of Aspirin

Advanced Chemistry with Vernier

The Rate and Order of a Chemical Reaction

Advanced Chemistry with Vernier

Rate Determination and Activation Energy

Advanced Chemistry with Vernier

Determining the Concentration of a Solution: Beer's Law

Chemistry with Vernier

Chemical Equilibrium: Finding a Constant, Kc

Chemistry with Vernier

Rate Law Determination of the Crystal Violet Reaction

Chemistry with Vernier

Determining the Free Chlorine Content of Swimming Pool Water

Chemistry with Vernier

Determining the Quantity of Iron in a Vitamin Tablet

Chemistry with Vernier

Do Vegetables Have Carotenoids?

Food Chemistry Experiments

Why Does Your Energy Drink Glow?

Food Chemistry Experiments

True Colors: Separating Food Dyes

Food Chemistry Experiments

Quantifying Iron in Cereal

Food Chemistry Experiments

Phosphates

Water Quality with Vernier

Nitrate

Water Quality with Vernier


College

Experiment

Lab Book

The Visible Spectra of Plant Pigments

Advanced Biology with Vernier

Determination of Chlorophyll in Olive Oil

Advanced Biology with Vernier

Enzyme Analysis using Tyrosinase

Advanced Biology with Vernier

Introduction to Neurotransmitters using AChE

Advanced Biology with Vernier

Macromolecules: Experiments with Protein

Advanced Biology with Vernier

Photosynthesis

Advanced Biology with Vernier

Photosynthesis by Chloroplasts

Investigating Biology through Inquiry

Plant Pigments

Investigating Biology through Inquiry

Evolution of Cellobiase in Fungi

Investigating Biology through Inquiry

Chemistry of Membranes

Investigating Biology through Inquiry

Investigating Protein

Investigating Biology through Inquiry

Testing Enzyme Activity (Spectrometer)

Investigating Biology through Inquiry

Introduction to Biofuels: Enzyme Action

Investigating Biology through Inquiry

Analysis of Enzymes using Tyrosinase

Investigating Biology through Inquiry

Population Dynamics

Biology with Vernier

Photosynthesis

Biology with Vernier

The Effect of Alcohol on Biological Membranes

Biology with Vernier

Biological Membranes

Biology with Vernier

The Determination of an Equilibrium Constant

Advanced Chemistry with Vernier

Determining the Concentration of a Solution: Beer's Law

Advanced Chemistry with Vernier

The Synthesis and Analysis of Aspirin

Advanced Chemistry with Vernier

The Rate and Order of a Chemical Reaction

Advanced Chemistry with Vernier

Rate Determination and Activation Energy

Advanced Chemistry with Vernier

Determining the Concentration of a Solution: Beer's Law

Chemistry with Vernier

Do Vegetables Have Carotenoids?

Food Chemistry Experiments

Why Does Your Energy Drink Glow?

Food Chemistry Experiments

True Colors: Separating Food Dyes

Food Chemistry Experiments

Quantifying Iron in Cereal

Food Chemistry Experiments

Phosphates

Water Quality with Vernier

Nitrate

Water Quality with Vernier


What's Included

Go Direct Visible Spectrophotometer

Plastic cuvettes and lids (15)

Mini USB cable

USB Power Adapter