מערכת החינוך בישראל בזמן משבר הקורונה: שלושה מתווים חלופיים


10 Jan
10Jan

קישור למאמר מעולה מאת נחום בלס

עם חלוף הגל הראשון של מגפת הקורונה נכנסה מדינת ישראל לאחר הפוגה קצרה לגלהשני של המגפה, ובעקבותיו לסגר שני ולסבב נוסף של יציאה הדרגתית ממנו. להלןנתייחס למתווה של משרד החינוך ליציאה מהסגר אחרי הגל הראשון )מתווה היציאהמהסגר השני היה דומה למדי( ולקשיים שהוא מעורר, ונציג לו שתי חלופות: האחת הוצעה1 נציין ששלוש החלופות מתייחסות למצב
על ידי גורמים שונים, ואת השנייה גיבשתי אני.שבו הסגר איננו סגר מלא, ועל כן מתאפשרת הפעלה של מוסדות חינוך בתנאים של ריחוקחברתי. מצב של סגר מלא – כפי היה בחודשים מרץ-אפריל וספטמבר-אוקטובר – מחייבהתייחסות שונה, ונדון בו בקצרה בסופו של הדיון.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.