חדר כושר מוחי - משחקי חשיבה ומיומנויות 21
ZOOM ופיזי

בסדנא  זה נעבוד על מיומנויות המאה 21:

זכרון לטווח ארוך, זכרון לטווח קצר, יכולת קיבוץ נתונים, הבחנה בין עיקר וטפל, חשיבה מחשובית, פירוק אתגר גדול למשימות משנה, תכנון זמנים תקשורת בין אישית ועוד.

כל מפגש נעבוד עם כלי אחר, לעיתים כלים דיגיטלים, לעיתים כלים פיזיים, בקורס זה שיעורי הבית הם משימות כיפיות ואתגרי מחשבה.