קורס מבוא לתכנות ארדואינו לנוער
ZOOM ופיזי

הקורס מבוסס על תכנון ובניית פרויקט מכונית נשלטת בלוטוס מהסלולרי, שבמהלכו עוברים על תחומים רבים של
רובוטיקה ותכנות המתבססים על מיקרו בקר ארדואינו, מחשב זעיר שיכול לעשות הכל!
מחיר ל- 6מפגשים, כולל ערכה שתישאר בידי המשתתפים: 1,600ש"ח כולל מע"מ.
המשתתפים יקבלו בתום הקורס את המכונית האלחוטית שבנו, על כל רכיביה.
הורים או סבים מוזמנים להצטרף ללא עלות נוספת !!
התשלום: ₪ 200במועד הרישום והיתרה עד שבוע לפני פתיחת הקורס.
ניתן לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא ולקבל את דמי הרישום חזרה עד שבוע לפני פתיחת הקורס
*********** במידה ועושים את הקורס בZOOM הערכה תישלח לבתים של המשתתפים, ונדרש חיבור אינטרנט יציב לכל השיעורים **********
מבנה
6 פגישות, כל פגישה למשך שעתיים

שיעור 1
פתיחה היכרות עם המדריך, מבוא לרובוטיקה וארדואינו, תצוגת יכולות דוגמאות מוחשיות, והתנסות ראשונית, מי מכיר
ארדואינו? מה זה ארדואינו, מה אפשר לעשות עם זה.
הסבר של הפרוייקט המרכזי של הקורס, הרכבה ותכנות חלקי של מכונית חכמה נשלטת מהסלולרי האישי ומשמיעה
אפקטים ומוסיקה
דוגמאות בכיתה של פרויקטים שבניתי:
מכונית נשלטת סלולרי וגם מנגנת + נשלטת תנועות יד
דוגמאות חדרי בריחה ניידים: בקבוק יין + כרטיסים RFIDמפעילים אורות ומוסיקה + קופסה נפתחת, מד מרחק
אולטרסוניק מפעיל מוסיקה + עם טבעת לדים LED RING
דוגמאות מיוטיוב שעשו בעולם
חלק מעשי התנסותי: בניית פרוייקט לד מהבהב
הכרת ארדואינו, מבנה הרכיב עצמו כניסות ויציאות
הכרת מטריצה ,BreadBoardלדים צבעוניים
הכרת סביבת תכנות, ,IDEמבנה התוכנית + בניית פרוייקט הבהוב לד, ארדואינו ומטריצה
מיומנויות תכנות בסיסיות, לולאות במערכי תכנות
שיעור 2
מחקר ולימוד: מבוא לתכנות
- Buttonשימוש בכפתור כדי לשלוט על מנורת לד
- Variablesאיך להגדיר ולהשתמש במשתנים
- Functionsאיך להגדיר ולהשתמש בפונקציות
– Librariesהכרת ספריות, השימוש והתועלת בהן, האופציה לכתוב ספריה משלך
חלק מעשי התנסותי
בניית משחק סיימון עם לדים צבעוניים וכפתורים צבעוניים וכמובן משחק בו
בונוס: מעבר על התוכנה שמפעילה אותו והבנתה בקווים כללים
שיעור 3
מחקר ולימוד מבוא לתקשורת בין בקרי ארדואינו ובכלל
הכרת סוגי תקשורת גלי רדיו 433MHZ 2.4GHZמשדר ומקלט, תקשורת עם טלפונים חכמים בלוטוס ,BlueToothאינפרה
רד, חיבור לאינטרנט: חיבור WIFIלאינטרנט הביתי, ולאינטרנט בכלל, שליטה מהסלולרי מכל מקום בעולם, GPRS , GPSוכו
התחלת פרוייקט גדול בניית מכונית נשלטת בלוטוס כולל מוסיקה
הרכבת שלד מכונית הורדת מדבקה משילדת מכונית,
הכרה ושימוש במלחם להלחמה מנועים צהובים + גלגלים, הלחמת חוטים למנועים
בונוס: התנסות מעשית של רכיב בלוטוס: שימוש ברכיב בלוטוס, חיבור לארדואינו, הורדת אפליקציה לסלולרי שמתקשרת
לבלוטוס, , arduino bluetooth rc carהתקשרות כל אחד מהסלולרי האישי, והפעלת לדים דרך הסלולרי האישי
שיעור 4
מחקר ולימוד: הכרת עולם החיישנים, מעבר על מה קיים ומגוון האינסופי של השימושים האפשריים. חיישנים: חיישן
תנועה, חיישן קול, חיישן מרחק, חיישן אור, ג'יירוסקופ, משקל, חיישן צבע, - Knockזיהוי נקישה בעזרת חישן פייזו, וכו
התנסות מעשית של חיישן :ULTRASONICהכרת חיישן מרחק אולטרסוניק והרכבה מעשית של חיישן שיפעיל לדים/
באזר בצלילים שונין לפי מרחק שונה
מעבר על התוכנית ב IDEשמפעילה את החיישן, הבנתה ועריכת שינויים בתוכנית
המשך פרוייקט מכונית חכמה: הכרת ,H BRIDGEהצורך שלו בשליטה במכונית, חיבור למכונית בעזרת אזיקונים, חיבור
ארדואינו למכונית
שיעור 5
מחקר ולימוד: הכרת רכיב נגן ,MP3 , Mini MP3 Player Moduleהשימושים שלו, השמעת שירים, אפקטים,
שעון שמקריא את השעה, דיוווח קולי מארדואינו, רובוטים מדברים ומגיבים לסביבה וכו
התנסות מעשית של נגן ,mp3חיבור לארדואינו, חיבור רמקול, הכרת התוכנית שמפעילה את הרכיב ועריכת שינויים בה
המשך פרוייקט מכונית חכמה: חיבור נגן mp3למכונית, חיבור רמקול קטן בעזרת אזיקונים
שיעור 6
מחקר ולימוד: הבנה התוכנית שתפעיל את המכונית והנגן בשליטה מהסלולרי, עשיית שינויים בתוכנית כך שתתאים
למכונית
המשך פרוייקט מכונית חכמה: חיבור של כל הרכיבים, חיבור סוללות, מפסק ראשי למכונית,
הבאת המכונית הרובוטית לשלב סופי ופועל, התחברות מהסלולרי
תנאי קבלה
אין צורך בידע מוקדם, אין צורך
בהיכרות קודמת עם מערכות
או עם שפות תכנות