ציר זמן


מחוז דרום

Jan 01, 2003

חינוך התיישבותי

Jan 01, 2003

חינוך מבוגרים

Jan 01, 2005

מחוז חיפה

Jan 10, 2005

מחוז תל אביב

Sep 01, 2006

מחוז מרכז

Sep 01, 2005

מחוז מנח"י

Sep 01, 2007