קול קורא לבדואים ומגזר כללי לעתודה מדעית טכנולוגית - 9 מיליון ש"ח

קול קורא לבדואים ומגזר כללי לעתודה מדעית טכנולוגית - 9 מיליון ש"ח

קרטריונים

קול קורא