רחפנים - skillz

רישום

אליפות הרחפנים משלבת חומרה ותוכנה ודורשת ידע טכנולוגי אינטרדיסציפלינרי מהמורה וכן הרשאות הטסת רחפנים. ההקצבה מטעם משרד החינוך נועדה לרכש רחפנים וערכת משאבים בהתאם למפרט שיפורסם כאן בקרוב. כמו כן נועדה ההקצבה לתשלום עבור מדריכים המסייעים למורה המוביל את התחרות. על המדריכים לענות לסטנדרטים אשר מוגדרים בתקנון התחרות.

על מנחי הקבוצות להירשם במערכת המודל- משרד החינוך, בוא יעלו תכני לימוד ועדכונים רלוונטים.

כמו כן, כל המשימות יתועדו בסרטונים ויעלו כקישור לאתר המודל .

מסמכי התחרות

ההשתתפות בתחרות מותנית ברישום קבוצה המונה מינימום 5 תלמידים.
משרד החינוך מתקצב את בתי הספר לצורך הצטיידות והדרכה בסך של 17,000 ש"ח.

המסלול המומלץ על ידי חברת רובוטיקס הינו:
2.גובה התקצוב בעבור בתי ספר שירשמו וישתפו בפעילות מעל 10 תלמידים הינו בסך 20,000 ש"ח.

תנאי סף:

1 .מינוי מוביל תחרות: המוסד עבורו מוגשת הבקשה ימנה מוביל תחרות שהינו מורה בחינוך הטכנולוגי באחת מהמגמות הבאות: אלקטרוניקה ומחשבים, חשמל, מדעית הנדסית, מכטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב, שעבר / יעבור השתלמות שיערוך המשרד בנושא הרחפנים

2 .מילוי לפחות %60 ממשימות התחרות והעלאתן לאתר התחרות

3 .השתתפות בתחרות הגמר. 

4. הכיתות בהם יכולים ללמוד תלמידי הנבחרת חט"ב או תיכון.

על הבעלות לענות לקול הקורא לתקצוב, במרכב"ה עד ה 16.12.2021. מהרו להודיע לבעלויות ולהרשם!
בנוסף, על בית הספר להרשם במערכת הרישום של אליפות הסייבר לכשתפתח. לפרטים נוספים: רמי חדאד 0543100149 

קול קורא רחפנים תשפ"ב
נספח א - בקשה תקציבית
נספח ב - עמידה בתנאי סף
נספח ג - הצעת תקציב
נספח ד - בקשה להכרה בתכ"ל ייחודית

המסמכים נמצאים כאן לנוחות בלבד.
רשימת הרכש המאושרת תפורסם כאן בימים הקרובים.

ניקוד התחרות

בשלב הבית ספרי : על הקבוצות לבצע לפחות חמש מתוך שמונה משימות להגשה אשר ניתנות במודל .ערך ניקוד המטלה: 1.5 נקודות סה"כ ניתן לצבור כ- 15 נקודות. קבוצה אשר תגיש פחות מ-5 משימות לא תעמוד בתנאי הסף, לא תתוקצב ולא תוכל להשתתף בגמר.

משימת צילום סרטון לשיווק המגמה הטכנולוגית תקנה חמש נקודות לזוכה בתחרות הסרטון הטוב ביותר אשר זכה למספר הצפיות הגבוה ביותר.

באירוע הגמר : יום הגמר מורכב משלושה חלקים:

> שאלון שיפתח לכל קבוצה לבחירתה כ 15 דקות עם 15 שאלות על החומר הלימודי. (נקודה לשאלה סה" 15 נקודות).

שתי מטלות בהגרלה מתוך שמונה המטלות ביצוע בזירה.

שתי מטלות חדשות שיקבלו ביום התחרות

פירוט יימסר בסמוך לאירוע הגמר.

ראו את תקנון התחרות תש"ף - בימים הקרובים יפורסם תקנון התחרות לתשפ"ב (תקציר תקנון התחרות תש"ף)