תחרות FLL  ( FIRST LEGO Leauge )

הקול קורא מיועד לרשויות, רשתות ועמותות שהן בעלים של מוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים. 

התחרות מיועדת לתלמידי כיתות ד'-ט' תנאי סף: רישום לתחרות במערכת של FIRST בשנה"ל תשפ"ב. 

מרכיבי התקצוב: משרד החינוך ישתתף בעלות של עד 6000 ₪ לכל בית ספר הרושם עד 2 קבוצות רובוטיקה בלבד, עד 10 תלמידים לקבוצה. התקציב לכל קבוצה יגיע לסכום 

של עד 3000.₪ התקציב נועד לכיסוי המרכיבים הבאים:

דמי רישום לתחרות ורכישת ציוד  בהתאם למפרט של FIRST המפורסמים באתר -FLL הדרכה 

בעלות של עד 100 ₪ לשעת הדרכה בית ספר יכול להרכיב סל תקצוב הכולל את המרכיבים הנ"ל על פי צרכיו ועל פי שיקול דעתו

עד לתקציב של 3000 ₪ לקבוצה.  

קול קורא מספר 14165 לתקצוב תחרות FLL  ( FIRST LEGO Leauge ) בשנה"ל תשפ"ב.

בתוקף מתאריך 30.11.21 עד לתאריך  12.12.21