השתלמות מורים - מיקרוביט וAI ניפגשים

1. מדוע להירשם להשתלמות המורים?
א. כל ההשתלמות מתקיימת אצלכם בסלון, יש רק 3 מפגשים שמתחברים לזום, כל השאר אתם מגישים עבודות בזמן שלכם.

2. מה מקבלים בוגרי ההשתלמות ? 

3. כיצד להירשם להשתלמות במצפן? מה מספר השתלמות ? 

4. מה עלות ההשתלמות ? 

5. מי יכול להירשם להשתלמות? 

השתלמות מורים - 2024 מיקרוביט במגוון שימושים 

123456789101112