מכניקה 2.0 = הנדסה מבנית ותמסורות

סילבוס הקורס 
מפגשתוכן קישורים
1מה כוחות פיסיקלים ?
האם יש דרך ללמוד פיסיקה בצורה מגניבה? נסו לחשוב איך אתם הייתם מתכננים גימבורי ? 
קישור לסרטון גימבורי למבוגרים 
2מהי אנרגיה קינטית ?
מהי מטוטלת? ומהם העקרונות הפיסיקליים שניתן ללמוד ממנה?
קישור להרצאה האחרונה של המרצה פרופ' לווין וולטר
מפגשתוכןקישוריםקישור העשרה והשראה
מעבדת הפיסקה של תיכון בליך