מכניקה 2.0 = הנדסה מבנית ותמסורות


בקצרה על הקורס:

בקורס זה נבנה מספר רב של פרויקטים ודגמים: ונעסוק במספר תחומי דעת חשובים:

חוקי פיסיקה יסודות.

חוזק מבנים.

תחבורה חכמה.

תמסורות וגלגלי שיניים (כולל חבלים).קישור העשרה והשראה
מעבדת הפיסקה של תיכון בליך