פניאומטיקה - מערכות בקרה

בקצרה על הקורס:

קורס פניאומטיקה משלב מספר רמות, מהכירות עם עולם התוכן הזה ושילוב שלו בצורה לא פורמלית בעולם המייקרים והיצירה.

ועד הרמה הגבוהה ביותר, ביצוע הניסויים שנמצאים בתוכנית הלימודים לבגרות ולתעדות טכנאי והנדסאי.

עם הערכות, מערכי השיעור והסרטונים אתם יודעים שאתם יכולים להיות רגועים לעבור את הבחינות בבטחה.
הכירות עם מגוון הרכיבים בקורס:
טבלת סימנים 
Air cleaning unit with 3-2 distribution valve
Pressure regulator with pressure gauge
Air treatment unit

Distribution block with 3-2 distribution valve
Distribution block
Pressure regulator with pressure gauge
Soft start-up valve
Pressure gauge