פעילות חס חשמל

מצגת מלווה לפעילות בית חכם - בית חכם - חסחשמל 


פעילות במימון חברת חשמל לטובת יעילות אנרגטית. במהלך הפרויקט והמפגשים השונים הילדים מתנסים, לומדים וחווים בנושא שימוש מושכל בחשמל, אנרגיות חלופיות ועוד