ADAS - מערכות חכמות ברכבים


בקצרה על הקורס:

קורס זה הוא קורס לתלמידים שרוצים להרחיב את הידע על מערכת עזר לנהג וליישם אותו בסביבת הפיתוח מהמתקדמות בעולם M5.

סילבוס הקורס - קישור להורדה

בקורס נתכנת מספר רב של תכוניות שמשתמשות באפליקציות הרבות שנמצאות מובנות בבקר, ואף נחבר חיישנים חיצוניים ומצלמה משולבת AI (אינטליגנציה מלאכותית) שסיוע לנהג.

קורס זה הוא קורס ייחודי של חברת רובוטיקס ואנו גאים בו במיוחד.