KNEX - דגמים טכנים

בקצרה על הקורס:

קורס KNEX הוא קורס שמשלב מכניקה עם יסודות של תכנות ואלקטרוניקה, בעזרת ציוד שיש לנו מארה"ב אנו בונים דגמים ולומדים להכיר את חוקי הטבע.דגמי מתחילים דגמים ברמה מתקדמת - הרמה השניה

דגמים למתקדמים מאוד - קשה לבניה