כולל רמקולים איכותיים מיקרופון עם התאמה למיקום, ומסנן רעשים חיבור 3.5 כפול מ"מ