600 

קרא עודיסודות התכנות לגילאי הגן

התנסות חווייתית ורכישת מיומנויות תכנות במניית מסלול וראיה למרחוק