סדנאות נגרות ובנייה בעץ
פיזי

פתרון הנחש קובייה

פרמידה קטנה -  הצגת הבעיה 

פרמידה קטנה -  הצ הבעיה

אצלנו לא רק משחקים, גם יוצרים, התלמידים יתנסו במגוון כלים וכל תלמיד יצא עם תוצר.

התלמידים יתנסו בין השאר בכלים הבאים: כרסומת, מחרטה, מסור גיקסו בטיחותי, כלי עבודה ידניים, דרמל חשמלי, מקדחת עמוד ועוד.