עץ עצה חידות ומשחקי עץ - ODT

פתרון הנחש קובייה


פרמידה קטנה -  הצגת הבעיה 

פרמידה קטנה -  הצ הבעיה