פיצוחים וחידון הפעלה

בקצרה על הקורס:

אנו גאים ושמחים להיות חלק משמעותי באירועים במקומות בהם אנו פעילים, להלן רשימת פעילויות שניתן לבצע:

פיצוחים - הוראות פיצוחים.. מצגת פיצוחים .