תכנות סרטוני אנימציה ומשחקים

בתוכנית זו לומדים הילדים את יסודות התכנות בשיטת לימוד חווייתית ומהנה דרך משחקים וסביבות תכנות גרפיות, הלומדים משתפים את התוצרים עם אחרים בכיתה ומחוצה לה.