תכנות סרטוני אנימציה ומשחקים


תכנות סרטוני אנימציה ומשחקים
ZOOM

בתוכנית זו לומדים הילדים את יסודות התכנות בשיטת לימוד חווייתית ומהנה דרך משחקים וסביבות תכנות גרפיות, הלומדים משתפים את התוצרים עם אחרים בכיתה ומחוצה לה.