VEX רובוטיקה - 5 מימדים

בסדנא רובוטיקה וירטואלית הוא קורס הדגל שלנו בלימוד מקצוע הרובוטיקה ועולם התכנות ללא רובוטים פיזיים.

בקורס חלוצי זה אנו מצליחים בפעם הראשונה לשלב תכנות של רובוטים נעים, עם חיישנים וסביבות עבודה מיוחדות "לצאת ממבוך" "לאסוף את הזבל מהקרקעית הים" "מירוץ שלחים" ועוד

התלמידים מתכנתים בשפת בלוקים (שדרוג של שפת סקראצ)

מטרת התוכנית היא להנחיל את אהבת התכנות, עקרונות השפה, בעזרת מערכת תכנות שלא מצריכה התקנה, ומתאימה למגוון גדול של כיתות