תחרות הרובוטיקה  Challenge Tech FIRST FRC

הקול קורא מיועד לרשויות, רשתות ועמותות  שהן בעלים של מוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים. התחרות מיועדת לתלמידי כיתות ח'-י"ב. 

תנאי סף: רישום לתחרות בשנה"ל תשפ"ב במערכת של FIRST . מרכיבי התקצוב: כל בית ספר יתוקצב עבור קבוצה אחת בלבד - מינימום 8 תלמידים ועד 15 תלמידים בקבוצה. 

משרד החינוך ישתתף בעלות: 

עד 12500 ₪ לבית ספר הרושם לראשונה קבוצת רובוטיקה לתחרות FTC. 

עד 7500 ₪ לבית ספר אשר תוקצב ע"י משרד החינוך לתחרות FTC בשנים תשע"ז ו/או תשע"ח ו/או תשע"ט ו/או תש"פ ו/או תשפ"א. 

התקציב נועד לכיסוי המרכיבים הבאים: 

דמי רישום לתחרות

רכישת ציוד בהתאם למפרט של FIRST המפורסמים באתר FTC 

קול קורא מספר 14169 לתקצוב תחרות FTC ( FIRST Tech Challenge) בשנה"ל תשפ"ב.
בתוקף מתאריך 30.11.21 עד לתאריך 12.12.21 – לעשות קישור לקול הקורא
נספח א – פרטי הבקשה
נספח ב – התחייבות על עמידה בתנאי הסף
נספח ג – הצעת תקציב