אלקטרוניקה משולבת תכנות וחיישנים

בקצרה על הקורס:

קורס לאלקטרוניקה משולבת תכנות סימולציה הפעלת מנועים וחיישנים, אנו עובדים עם הכיתות הגבוהות שלנו מלמד את העקרונות החשובים, את חוקי האלקטרוניקה בדרך חווייתית.

סילבוס הקורס - קישור להורדה

המטרה היא לימוד והכנה לקראת בחינות הבגרות, יישום ופתרון תרגילים, ולהוסיף היבט נוסף בלמידה, להעצים זאת בחוויה והמחשה פיזית של כל עיקרון.