אלקטרוניקה משולבת תכנות וחיישנים

בקצרה על הקורס:

קורס לאלקטרוניקה משולבת תכנות סימולציה הפעלת מנועים וחיישנים, אנו עובדים עם הכיתות הגבוהות שלנו מלמד את העקרונות החשובים, את חוקי האלקטרוניקה בדרך חווייתית.

המטרה היא לימוד והכנה לקראת בחינות הבגרות, יישום ופתרון תרגילים, ולהוסיף היבט נוסף בלמידה, להעצים זאת בחוויה והמחשה פיזית של כל עיקרון.