בית ספר גשר באר שבע- מסלול לימוד תחום רחפנים

בקצרה על הלימודים במסלול זה:


ראשית כמה מילים על בית חינוך שש-שנתי ברנר-פיינשטיין בפתח תקווה:

תיכון ברנר שם לו למטרה לחנך את תלמידיו לערכי אהבת האדם, המולדת והדעת.

בית-הספר שואף להטמיע את ערך כבוד האדם תוך דגש על שוויון וסובלנות,

וכן מעודד הצלחה ומימוש עצמי תוך היענות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד.

בית הספר מעמיק את לימודי המורשת, כפי שהיא מתבטאת בתרבות, בספרות, בשפה ובהיסטוריה, כמגבשת זהות ישראלית וכבסיס הקשר בין האדם לבין ארצו, בין העבר לבין העתיד.

בית הספר מעודד השכלה ודעת, שימוש בשפת המדע ובדרכי חשיבה מדעיות, מטפח מצוינות,

שוקד על הרחבת אופקיו של התלמיד ומעורר סקרנותו של כל לומד.

כמה מילים מילים על מסלול הלימוד:

מסלול הלימוד בנוי בצורה סלילית, הוא מפתח מספר נושאי לימוד ותחומים, ובכל שנה מכיתה י' עד כיתה יב' התלמידים מעמיקים את הלמידה וחקר בתחומים הללו:

אלקטרוניקה, מכטרוניקה, תכנות ומחשבים, אוירודנמיקה, חוק ומשפט, הנדסה אזרחית.

סילבוס לימוד תחום רחפנים (זמני טרם קיבל אישור פיקוח)קישורים לאתרים מלווי למידה בכל אחד מתחומי הדעת בהם נעסוק:

תכנות ומיקרובקרים - 6-7 שיעורים

אווירודינמיקה - הטסה משימות - כיול רחפן ותפעול ראשוני  4-6 שיעורים 

אלקטרוניקה - מעגלי יסוד + תוכנת סימולציה  4-6 שיעורים