המהפכה התעשייתית 4.0

בקצרה על הקורס:

קורס זה הוא קורס מתקדם מאוד, ומיישם 3 תחומי לימוד שכל אחד מתקדם בפני עצמו:

1. בקרה חכמה - זרועות רובוטיות, רכבים אוטונומים, סביבות פיתוח.

2. בניית שרת - חיבור של הנתונים למסד נתונים בענן, שמקבל את הנתונים ומסדר אותם בשדות ובמאגר.

3. הצגת הנתונים וקבלת החלטות איכותיות על פי נתונים.

הקורס עוסק בכל ההיבטים.

סילבוס הקורס - קישור להורדה