חדר כושר מוחי

בקצרה על הקורס:

בקורס זה נעבוד על מיומנויות המאה 21:

זכרון לטווח ארוך, זכרון לטווח קצר, יכולת קיבוץ נתונים, הבחנה בין עיקר וטפל, חשיבה מחשובית, פירוק אתגר גדול למשימות משנה, תכנון זמנים תקשורת בין אישית ועוד.

כל מפגש נעבוד עם כלי אחר, לעיתים כלים דיגיטלים, לעיתים כלים פיזיים, בקורס זה שיעורי הבית הם משימות כיפיות ואתגרי מחשבה.