חקלאות מדייקת

קצרה על הקורס:

בקורס זה נבנה מספר רב של פרויקטים ודגמים: רכבים אוטונומיים, מסוקים, רכבי שדה, ניהול תוצרת חקלאית ועוד כל קבוצה תקבל ערכה ובקר חכם, שמחובר למספר מנועים וחיישנים.

בנוסף קבוצות מתקדמות עם רקע קודם יוכלו לשלב את הרחפנים שלנו בפרויקטים - AIRBIT.

בקורס נוכל להרחיב את העשייה לניהול ותכנות של תחנה מטאורולוגית.שילוב רובוטיקה הגידולים 

רחפנים וטרקטורים נפגשים בשדה

חקלאות משלבת חיישנים