מבוא לאלקטרוניקה snap 750

בקצרה על הקורס:

קורס מבוא לאלקטרוניקה snap 750 לכיתות הגבוהות שלנו מלמד את העקרונות החשובים, את חוקי האלקטרוניקה בדרך חווייתית.

המטרה היא לימוד והכנה לקראת בחינות הבגרות, יישום ופתרון תרגילים, ולהוסיף היבט נוסף בלמידה, להעצים זאת בחוויה והמחשה פיזית של כל עיקרון.

הלימוד מתבצע בערכות 750 עם המדריכים הכתובים, המצולמים והמבחנים שלנו.