משטחים מלמדים - ללא מסכים מפעילים את הילדים

בקצרה על הקורס:

בקורס זה התלמידים יבנו מעל 30 מודלים שונים, בתחילה התלמידים ילמדו כישורים רכים כגון: עבודת צוות, קבלת החלטת, קיום דיון.

הילדים פועלים במשימות, לפי המשטחים וצריכים לפעול בצוותים להשגת המטרות של המנחה.

בהמשך התלמידים ירכשו מיומנויות רבות כגון: ניהול משימות, תכנון מאמצים, עבודה מול קהל, "מיומנויות כוח".