עמל הישגים

בקצרה על הקורס:

קורס זה הוא מאבני היסוד של הקורסים שלנו ומהווה קורס בסיס לקורסים רבים העוסקים באלקטרוניקה ותכנות, מטרת קורס זה היא להעניק לתלמידים הכירות עם עולם האלקטרוניקה, סריקה מקיפה של רכיבים, וצורת השימוש והבדיקה שלהם..