עמק חפר - רחפנים, תעופה ותכנות

בקצרה על הלימודים במסלול זה:


כמה מילים מילים על מסלול הלימוד:

מסלול הלימוד בנוי בצורה סלילית, הוא מפתח מספר נושאי לימוד ותחומים, ובכל שנה, התלמידים מעמיקים את הלמידה וחקר בתחומים הללו:

אלקטרוניקה, מכטרוניקה, תכנות ומחשבים, אוירודנמיקה, חוק ומשפט, הנדסה אזרחית.

סילבוס לימוד תחום רחפנים (זמני טרם קיבל אישור פיקוח)