ערכות מדעים

בקצרה על הקורס:

קורס המדעים שלנו הוא פסגת הפדגוגיה העולמית, עם הערכות של חברת קורנלסון הגרמנית עם האישורי הבטיחות של הציוד ברמה הגבוהה ביותר.

אנו סוקרים ועובדים על הניסויים במגוון תחומי דעת:

1. כוחות ופיסיקה.

2. אופטיקה.

3. חיכוך.

4. מצבי צבירה.

5. לחץ וכוחות.

6. חוק כלים שלובים.